top of page

Individueel voedingsadvies

bij sporters

BusinessshootAthleteFuelZone(20van57).JPG

Elke sport heeft andere kenmerken en dus ook andere aandachtspunten als het om voeding gaat. Daarbuiten is ook elke sporter verschillend, daarom is het belangrijk dat de voeding zo optimaal mogelijk aan de sporter en zijn situatie en doelen kan worden aangepast.

Binnen deze begeleiding wordt een compleet overzicht gemaakt van de trainingen en het algemeen leefpatroon zodat de aanpassingen ook haalbaar zijn en passen bij de leefstijl van elke atleet.

Er wordt verder gebruik gemaakt van huidplooimetingen om een opvolging te kunnen doen van de lichaamssamenstelling.

Op deze manier kan er gestreefd worden naar de ideale kracht, lichaamssamenstelling, prestatie,.. Ben jij klaar om samen je sportieve doelen op een ideale manier te bereiken? 

Bij de voedingsbegeleiding heb je de optie om een complete online begeleiding te hebben. Deze begeleiding vindt plaats met behulp van een online systeem (SENPRO) waar je kan inloggen op jouw account en al jouw info, progressie, voedingsschema, recepten,.. kan terugvinden. Klik hieronder voor een eerste blik in dit syteem:

Tarieven  consultaties

1e Consultatie 
Sports Facility

Bij een eerste consultatie wordt een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van de atleet om een ideaal individueel advies hierop te kunnen afstemmen. Na de consultatie ontvang je een verslag met een basis voedingsschema, aangepast op trainingen en rustdagen, rekening houdend met de huidige gewoonten en doelstellingen. Verder wordt er meer in detail gegaan op de specifieke behoeften om de prestaties te verbeteren. 

Prijs UZ Gent: 103 euro 

Prijs online consultatie: 75 euro 

Opvolgconsultaties
BusinessshootAthleteFuelZone(30van57).JPG

De vooruitgang sinds het vorige contactmoment wordt besproken, eventuele vragen of struikelblokken worden hierbij onder de loep genomen. Ook mogelijke opvolging van de atleet op basis van lichaamssamenstelling met huidplooimetingen en verdere aanpassingen aan het maaltijdenpatroon.

Prijs UZ Gent: 36,29 euro 

Prijs online consultatie: 35 euro 

Tarieven continue begeleiding voor competitiesport

Heb je in plaats van een basis voedingsschema graag meer individuele continue begeleiding in functie van jouw prestaties? Dan is dit zeker mogelijk, hieronder kan je de opties vinden: 

Senpro dagelijkse begeleiding
BusinessshootAthleteFuelZone(54van57).JPG

Dagelijkse voedingsbegeleiding met maandelijks contact moment

 

Hierbij wordt de voeding wekelijks (zie SENPRO hierboven) opgesteld voor de trainingen die gepland staan. Dit wordt telkens aangepast aan de soort training en de intensiteit van deze trainingen zodanig dat alles optimaal op elkaar afgestemd is. Deze begeleiding start met een intakegesprek waarbij alle info in kaart kan gebracht worden zodat er een profiel wordt opgemaakt en alle doelen kunnen worden besproken. Tussentijds zijn er contactmomenten om de vooruitgang te bekijken en eventuele aanpassingen te doen aan de begeleiding. Aangezien dit een erg intensieve en complete begeleiding is, staat er een maximum aantal op de hoeveelheid atleten die kunnen begeleid worden.

 

Je mag me steeds contacteren voor verdere info rond dit type begeleiding.

Prijs: 155 euro/maand

bottom of page