Individueel voedingsadvies

bij sporters

Group of Road Bikers

Elke sport heeft andere kenmerken en dus ook andere aandachtspunten als het om voeding gaat. Daarbuiten is ook elke sporter verschillend, daarom is het belangrijk dat de voeding zo optimaal mogelijk aan de sporter en zijn situatie en doelen kan worden aangepast.

Binnen deze begeleiding wordt een compleet overzicht gemaakt van de trainingen en het algemeen leefpatroon zodat de aanpassingen ook haalbaar zijn en passen bij de leefstijl van elke atleet.

Er wordt verder gebruik gemaakt van huidplooimetingen om een opvolging te kunnen doen van de lichaamssamenstelling.

Op deze manier kan er gestreefd worden naar de ideale kracht, lichaamssamenstelling, prestatie,.. Ben jij klaar om samen je sportieve doelen op een ideale manier te bereiken? 

Bij de voedingsbegeleiding heb je de optie om een complete online begeleiding te hebben. Deze begeleiding vindt plaats met behulp van een online systeem (SENPRO) waar je kan inloggen op jouw account en al jouw info, progressie, voedingsschema, recepten,.. kan terugvinden. Klik hieronder voor een eerste blik in dit syteem:

Tarieven  consultaties

1e Consultatie 
Sports Facility

Bij een eerste consultatie wordt een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van de atleet om een ideaal individueel advies hierop te kunnen afstemmen. Na de consultatie ontvang je een verslag met een basis voedingsschema, aangepast op trainingen en rustdagen, rekening houdend met de huidige gewoonten en doelstellingen. Verder wordt er meer in detail gegaan op de specifieke behoeften om de prestaties te verbeteren. 

Prijs UZ Gent: 96,80 euro 

Prijs Energylab Gent/Bakala Academy: 125 euro (hierbij is een DXA-scan inbegrepen, zie verder) 

Opvolgconsultaties
Sports Facility 3

De vooruitgang sinds het vorige contactmoment wordt besproken, eventuele vragen of struikelblokken worden hierbij onder de loep genomen. Ook mogelijke opvolging van de atleet op basis van lichaamssamenstelling met huidplooimetingen en verdere aanpassingen aan het maaltijdenpatroon.

Prijs UZ Gent: 36,29 euro 

Prijs Energylab Gent/Leuven: 45 euro 

Tarieven continue begeleidingspakketten

Heb je in plaats van een basis voedingsschema graag meer individuele continue begeleiding in functie van jouw prestaties? Dan is dit zeker mogelijk, hieronder kan je de opties vinden: 

Full option
Sports Facility

Volledige voedingsbegeleiding aangepast aan de dagelijkse trainingen of competities met wekelijks contact moment

Hierbij wordt de voeding dagelijks online (zie SENPRO hierboven) opgesteld voor de trainingen die gepland staan. Dit wordt telkens aangepast aan de soort training en de intensiteit van deze trainingen zodanig dat alles optimaal op elkaar afgestemd is. Je hebt toegang tot je persoonlijke plan met aangepaste recepten, tips en tricks. Deze begeleiding start met een intakegesprek waarbij alle info in kaart kan gebracht worden zodat er een profiel wordt opgemaakt en alle doelen kunnen worden besproken. Wekelijks is er een contactmoment zodat de vooruitgang kan besproken worden, en eventuele vragen of struikelblokken kunnen bekeken worden. 

Prijs: 280 euro/maand 

Medio package 
Sports Facility

Dagelijkse voedingsbegeleiding met maandelijks contact moment

Hierbij wordt de voeding wekelijks (zie SENPRO hierboven) opgesteld voor de trainingen die gepland staan. Dit wordt telkens aangepast aan de soort training en de intensiteit van deze trainingen zodanig dat alles optimaal op elkaar afgestemd is. Deze begeleiding start met een intakegesprek waarbij alle info in kaart kan gebracht worden zodat er een profiel wordt opgemaakt en alle doelen kunnen worden besproken. Maandelijks is er een eenmalig contactmoment zodat de vooruitgang kan besproken worden, en eventuele vragen of struikelblokken kunnen bekeken worden

Prijs: 200 euro/maand